SafeWings stopt met haar activiteiten

SafeWings heeft als doelstelling om pleegouders in hun kracht te zetten en te houden. De afgelopen 10 jaar hebben we het voortouw genomen om hiervoor allerlei activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Kleinschalig in de vorm van trainingen voor pleegouders, buddyprojecten of pleegkinderactiviteiten op de zaterdag. En grootschalig door bijvoorbeeld Inspiratieavonden in de Goudse Schouwburg te organiseren waar jaarlijks tussen de 150-200 pleegouders aan deelnamen
In die 10 jaar is de pleegzorg wereld veranderd. We zien dat er bij pleegzorgorganisaties veel meer aandacht is voor de rol van de pleegouder en de noodzaak om die te begeleiden in de zorg voor het pleegkind. Allerlei initiatieven die door SafeWings opgestart zijn, zien we in allerlei vormen nu terugkomen bij deze organisaties en ook de NVP heeft zichzelf getransformeerd in een netwerkorganisatie. Er worden dus veel activiteiten georganiseerd voor pleeggezinnen.

En er speelt nog iets anders: Door de corona crisis zijn veel activiteiten op locaties stil komen te staan. Ca. driekwart van ons vrijwilligersbestand is toen gestopt. We zijn met een kleine staf momenteel en om alles weer opnieuw op te starten, wetende dat andere organisaties hier nu ook mee aan de slag zijn, vergt veel investering voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Daarom hebben we besloten om geen activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen meer te organiseren en uiterlijk eind 2023 te stoppen met onze stichting.

SafeWings is geboren vanuit een droom van twee pleeggezinnen die, door de zorg voor de pleegkinderen met elkaar te delen, merkten dat het mogelijk was om pleegkinderen die van gezin naar gezin gingen, een vaste plek te laten houden. Door met elkaar er voor elkaar te zijn bleven we in onze kracht. En via SafeWings hebben we dit mogelijk gemaakt voor veel andere pleegouders in met name Zuid- en Noord Holland. Wij willen iedereen danken die deze mooie 10 jaar hebben meegeleefd en meegewerkt. Degenen die ons de financiële middelen hebben verschaft om dit te doen, de vrijwilligers die altijd klaarstonden, de mensen en organisaties die ons ondersteunden, pleegzorgorganisaties waar we mee samen werkten en natuurlijk de pleegouders zelf: Samen meer pleeggezin heeft inhoud gekregen!

We wensen iedereen in pleegzorgland een mooie toekomst toe.

Marianne Kerremans – oprichter/voorzitter
Fred van Setten – oprichter/secretaris

‘10 jaar SafeWings in foto’s’.

Wil je terugkijken op 10 jaar SafeWings activiteiten: bekijk dan dit foto album

Het laatste nieuws

SafeWings stopt met haar activiteiten

SafeWings stopt met haar activiteiten

SafeWings heeft als doelstelling om pleegouders in hun kracht te zetten en te houden. De afgelopen 10 jaar hebben we het voortouw genomen om hiervoor allerlei activiteiten te ontwikkelen en uit te...

Lees meer