ANBI

Stichting SafeWings is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI-status betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook voor andere zaken zoals het aanstellen van vrijwilligers met een uitkering, is de ANBI-status van Stichting SafeWings belangrijk. Over de belastingtechnische aspecten kun je de website van de Belastingdienst raadplegen met behulp van de zoekterm ‘ANBI’. Meer informatie over dit onderwerp lees je hier.

Je kunt periodieke giften volledig aftrekken als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer informatie over deze voorwaarden. Het formulier om deze giften te doen kun je hier downloaden en invullen. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Stichting SafeWings

Sleedoornsingel 4
2803 BZ Gouda
contact@safewings.nl
www.safewings.nl
RSIN/Fiscaal nummer 852406484

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter Mevr. M. Kerremans
Secretaris Dhr. F. van Setten
Penningmeester Dhr. G. Reparon

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en enkele leden ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling

Stichting SafeWings stelt zich ten doel om voorzieningen te regelen en initiatieven te ondersteunen om daarmee (meerderjarige) pleegzorgkinderen en hun pleegouders te ontlasten tijdens de zorg en ook in de periode nadat de feitelijke pleegzorg formeel geëindigd is. Daarbij richt zij zich op die taken en activiteiten die nog niet aanwezig zijn in de huidige set van de pleeg- en jeugdvoorzieningenportefeuille van de reguliere instanties.

Beleidsplan

Stichting SafeWings organiseert binnen een aantal regio’s in Zuid-Holland activiteiten voor pleeggezinnen en pleegkinderen. Met de ambitie om dit op termijn landelijk uit te breiden. SafeWings werkt samen met gemeenten, pleegzorgorganisaties, ervaringsdeskundigen en netwerken van pleegouders. Jaarlijks wordt in een beleidsplan vastgelegd waar de focus van de activiteiten ligt.

Verslag van activiteiten

Onze activiteiten staan beschreven in het jaarverslag. Deze kunt u hier inzien.