Een bijzondere avond: FellowWings

In het Archeon in Alphen aan den Rijn begon om half 8 ’s avonds een heel bijzondere avond in de (nog korte) geschiedenis van SafeWings: de eerste FellowWings ontmoetingsavond. Een avond waarop jij als pleegouder centraal stond. Een avond voor de aanwezigen die indruk maakte en mensen verbond. Vanuit de verhalen werden nieuwe contacten geboren, werelden herkend en gevraagd naar een snel vervolg. Op deze avond kwam ons motto “Samen meer pleeggezin” echt tot zijn recht. De komende weken zal vanuit SafeWings op basis van de ervaringen van deze avond een aantal vervolgavonden georganiseerd gaan worden.

Onderstaand een impressie vanuit één van de deelnemers:

Op vijf november 2013 19:00 vond onder herfstige omstandigheden een eerste ontmoetingsavond plaats onder de noemer FellowWings in het Archeon. We hadden ons ervoor opgegeven tijdens de pleeggezinsdag van Horizon, die ook in het Archeon eerder op 21 september gehouden was.

Bij de hoofdingang werden we opgewacht en reden we achter Fred aan om via een dienstingang op het Archeon te komen. Het was fris in de herberg maar het welkom daarom des te warmer. Aangezien wij als laatste binnenkwamen kon de ontmoeting direct een aanvang aannemen nadat de problematiek rond het koffiezetapparaat was opgelost. Na een voorstelrondje met een denkbeeldige bal die we elkaar toespeelden werd, onder de gespreksleiding van Annemiek, ons door Fred en Marianne, respectievelijk secretaris en voorzitter van de in 2013 opgerichte stichting, een verhaal verteld over het streven van de stichting.

vlag safewings

Kort gezegd komt het erop neer dat veel pleegouders moeilijkheden ondervinden, of dat nu met het pleegkind is of in de persoonlijke sfeer, en op een muur van onbegrip en onvermogen stuiten bij hun omgeving. SafeWings wil dat gat opvullen door deze pleegouders te ondersteunen. Pleegouders voor pleegouders dus. De geboden hulp is in de ruimste zin van het woord. Van een luisterend oor en advisering tot daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld in de vorm van aflos- en invalpleegouders. Belangrijkste is dat je ervaringsdeskundigen op afroep beschikbaar hebt zonder de zo belangrijke continuïteit van het gezin in gevaar te brengen.

Dat het initiatief van SafeWings voorziet in een grote behoefte bleek uit het feit dat er direct verbinding gemaakt werd met collega pleegouders en aan het eind van de avond driftig telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld werden.

Klik hier voor meer informatie over de FellowWings avonden.

Archief