Gemeenten in Hoeksche Waard gaan samenwerkingsverband met SafeWings aan

SafeWings is vanuit de 5 gemeenten die Hoeksche Waard vormen gevraagd om activiteiten te ontwikkelen voor de pleegouders uit hun regio. Daarbij wordt gekeken welke behoeften er liggen bij de pleegouders, waarna in een volgende fase (eerste helft van 2017) SafeWings de mogelijkheid krijgt om deze activiteiten vorm te geven. Inmiddels is er ook al aandacht in de medio aan besteed.

2016-12-01-artikel-ad-sw

Archief