Geschiedenis van Safewings

Ontstaan

SafeWings is in 2013 ontstaan uit een gezamenlijke droom van twee pleeggezinnen. Beide gezinnen zijn jarenlang actief geweest als pleeggezin in Zuid-Holland. Ze leerden elkaar kennen toen het gezin van Fred de crisisopvang van twee meisjes deed die later zijn doorgestroomd naar het gezin van Marianne. Sindsdien hebben de gezinnen contact gehouden en groeide er een vertrouwensband. Zij wisselden ervaringen, zorgen, plezier en kennis uit. Vooral ook de kwetsbare situaties die gepaard gaan met pleegzorg konden ze bij elkaar kwijt. Vertrouwen en vriendschap waren het gevolg.

Toen Marianne in verwachting was van een derde kindje had het gezin behoefte aan regelmatige opvang van hun pleegkinderen, maar kon opeens niet meer op de biologische familie rekenen. Daarom gingen de meisjes één keer per maand naar het gezin van Fred. Later ving het gezin van Marianne de pleegdochter van Fred op als dit nodig was. Zo ontstond er een uitwisseling die het voor beide gezinnen mogelijk maakte om één keer per maand een weekend samen door te brengen als partners, al dan niet met de biologische kinderen. De uitwisseling bleek ook goed voor de pleegkinderen te zijn.

De kinderen genoten van de regelmatige activiteiten en logeerpartijtjes. Gaandeweg merkten Fred en Marianne hoe de gezinnen met elkaar verbonden werden door elkaars zorgen en blijdschap te delen. Steeds meer andere pleegouders raakten geïnteresseerd.

Tijdens een weekendje op de Veluwe hebben beide gezinnen al hun ideeën en ervaringen naast elkaar gelegd. Door te kijken naar wat ze met elkaar opgebouwd hadden ontstonden allerlei dromen en wilden ze gaan bouwen aan iets unieks. Zo kwamen ze op de gedachte dat ze diensten wilden aanbieden waarin het pleeggezin centraal staat (aanvullend op de pleegzorgprojecten die er al zijn). Met steeds de vraag voor ogen: Waar kunnen we extra aandacht en ondersteuning bieden om de pleegouder in zijn of haar kracht te houden?

Activiteiten

Met de oprichting van Stichting SafeWings begin 2013 werd deze droom realiteit. Een droom die er toe geleid heeft dat honderden pleegouders en pleegkinderen van activiteiten van SafeWings gebruik hebben gemaakt.

Samen meer pleeggezin. Niet zomaar een zin waarmee wij ons hebben gepresenteerd. Want het zegt precies waar het bij SafeWings om ging: pleeggezinnen gaan meer voor elkaar betekenen door de diensten die we vanuit onze stichting aanbieden. Diensten die zich ontwikkelden vanuit ideeën en de dagelijkse praktijk van pleegouders en hun gezinnen. Vanuit de zorgen die zij hebben. Het zijn de oplossingen die pleegouders zien, maar niet altijd alleen kunnen realiseren. Met een team van ervaringsdeskundigen keken we wat er mogelijk is. Soms met een originele aanpak, soms direct in het verlengde van bestaande en bewezen methodieken binnen de zorg. Maar altijd met de intentie om precies dat aan te bieden wat nodig is.

Kenmerkend voor de diensten van SafeWings was dat we ze kleinschalig ontwikkelen met een aantal direct betrokken gezinnen. We keken naar de resultaten en hoe deze bijdragen aan wat we wilden bereiken. En als we met elkaar zagen dat het werkte zijn we het initiatief gaan verbreden. We zochten er pleegouders of andere mensen bij en vroegen hen dit zelf verder te organiseren. Met daarbij altijd het gevoel dat ze onder onze ‘vleugels’ net dat stukje extra konden bereiken voor elkaar, voor de pleegkinderen en voor de naaste omgeving.

Missie

Om onze missie uit te leggen gebruikten we bij SafeWings vaak de volgende metafoor:
Het pleegkind staat altijd centraal in de zorg, in het licht. En de pleegouders zorgen er voor dat het pleegkind in het licht kan blijven staan. Zij zijn als het ware de zaklantaarn die op het kind schijnt. Maar om het licht te laten schijnen is energie nodig, een batterij. En als de batterij leeg raakt dan kan het licht niet meer schijnen. SafeWings heeft als doel om de batterij van de pleegouders op te laten laden en ook opgeladen te houden. Doordat de pleegouder de nodige energie heeft kan het pleegkind in het licht blijven staan.

De kernwaarden van SafeWings zijn:
Kracht: pleegouders krachtiger maken
Evenwicht: juiste balans tussen pleegouders en hun persoonlijke ontwikkeling
Relatie: pleeggezinnen in contact brengen met andere pleeggezinnen
Netwerk: leren samenwerken in eigen netwerken en met andere pleegouder

SafeWings had geen eindstation voor ogen. In een snel veranderende wereld wilden we steeds op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. We hebben al die tijd bewust gekozen voor een organisatie van mensen die slagvaardig diensten kunnen ontwikkelen en onderhouden, zo breed als noodzakelijk en mogelijk is.

We stoppen

Zoals eerder aangegeven: SafeWings heeft als doelstelling om pleegouders in hun kracht te zetten en te houden. De afgelopen 10 jaar hebben we het voortouw genomen om hiervoor allerlei activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Kleinschalig in de vorm van trainingen voor pleegouders, buddyprojecten of pleegkinderactiviteiten op de zaterdag. En grootschalig door bijvoorbeeld Inspiratieavonden in de Goudse Schouwburg te organiseren waar jaarlijks tussen de 150-200 pleegouders aan deelnamen.

In die 10 jaar is de pleegzorg wereld veranderd. We zien dat er bij pleegzorgorganisaties veel meer aandacht is voor de rol van de pleegouder en de noodzaak om die te begeleiden in de zorg voor het pleegkind. Allerlei initiatieven die door SafeWings opgestart zijn, zien we in allerlei vormen nu terugkomen bij deze organisaties en ook de NVP heeft zichzelf getransformeerd in een netwerkorganisatie. Er worden dus veel activiteiten georganiseerd voor pleeggezinnen.

En er speelt nog iets anders: Door de corona crisis zijn veel activiteiten op locaties stil komen te staan. Ca. driekwart van ons vrijwilligersbestand is toen gestopt. We zijn met een kleine staf momenteel en om alles weer opnieuw op te starten, wetende dat andere organisaties hier nu ook mee aan de slag zijn, vergt veel investering voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Daarom hebben we besloten om geen activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen meer te organiseren en uiterlijk eind 2023 te stoppen met onze stichting.

SafeWings is geboren vanuit een droom van twee pleeggezinnen die, door de zorg voor de pleegkinderen met elkaar te delen, merkten dat het mogelijk was om pleegkinderen die van gezin naar gezin gingen, een vaste plek te laten houden. Door met elkaar er voor elkaar te zijn bleven we in onze kracht. En via SafeWings hebben we dit mogelijk gemaakt voor veel andere pleegouders in met name Zuid- en Noord Holland. Wij willen iedereen danken die deze mooie 10 jaar hebben meegeleefd en meegewerkt. Degenen die ons de financiële middelen hebben verschaft om dit te doen, de vrijwilligers die altijd klaarstonden, de mensen en organisaties die ons ondersteunden, pleegzorgorganisaties waar we mee samen werkten en natuurlijk de pleegouders zelf: Samen meer pleeggezin heeft inhoud gekregen!

We wensen iedereen in pleegzorgland een mooie toekomst toe.

Marianne Kerremans – oprichter/voorzitter
Fred van Setten – oprichter/secretaris