Geschiedenis

SafeWings is in 2013 ontstaan uit een gezamenlijke droom van twee pleeggezinnen. Beide gezinnen zijn jarenlang actief geweest als pleeggezin in Zuid-Holland. Ze leerden elkaar kennen toen het gezin van Fred de crisisopvang van twee meisjes deed die later zijn doorgestroomd naar het gezin van Marianne. Sindsdien hebben de gezinnen contact gehouden en groeide er een vertrouwensband. Zij wisselden ervaringen, zorgen, plezier en kennis uit. Vooral ook de kwetsbare situaties die gepaard gaan met pleegzorg konden ze bij elkaar kwijt. Vertrouwen en vriendschap waren het gevolg.

Toen Marianne in verwachting was van een derde kindje had het gezin behoefte aan regelmatige opvang van hun pleegkinderen, maar kon opeens niet meer op de biologische familie rekenen. Daarom gingen de meisjes één keer per maand naar het gezin van Fred. Later ving het gezin van Marianne de pleegdochter van Fred op als dit nodig was. Zo ontstond er een uitwisseling die het voor beide gezinnen mogelijk maakte om één keer per maand een weekend samen door te brengen als partners, al dan niet met de biologische kinderen. De uitwisseling bleek ook goed voor de pleegkinderen te zijn.

De kinderen genoten van de regelmatige activiteiten en logeerpartijtjes. Gaandeweg merkten Fred en Marianne hoe de gezinnen met elkaar verbonden werden door elkaars zorgen en blijdschap te delen. Steeds meer andere pleegouders raakten geïnteresseerd.

Tijdens een weekendje op de Veluwe hebben beide gezinnen al hun ideeën en ervaringen naast elkaar gelegd. Door te kijken naar wat ze met elkaar opgebouwd hadden ontstonden allerlei dromen en wilden ze gaan bouwen aan iets unieks. Zo kwamen ze op de gedachte dat ze diensten wilden aanbieden waarin het pleeggezin centraal staat (aanvullend op de pleegzorgprojecten die er al zijn). Met steeds de vraag voor ogen: Waar kunnen we extra aandacht en ondersteuning bieden om de pleegouder in zijn of haar kracht te houden?

Met de oprichting van Stichting SafeWings begin 2013 werd deze droom realiteit. Een droom die er toe geleid heeft dat honderden pleegouders en pleegkinderen van activiteiten van SafeWings gebruik hebben gemaakt en dat nog steeds doen.

Marianne en Fred zijn naast oprichter ook voorzitter en secretaris van SafeWings