Hoe gaat SafeWings om met het Coronavirus?

Het is het nieuws van de dag en je kunt er niet omheen. Ook bij SafeWings houden we de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten. We laten ons daarbij leiden door de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de landelijke overheid. Daarnaast beoordelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen en zullen waar nodig passende maatregelen nemen zoals onze activiteiten bijstellen of afzeggen.

Dit heeft ertoe geleid dat SafeWings op 13 maart per direct alle activiteiten heeft geannuleerd voor zowel pleegkinderen als pleegouders. Deze maatregel loopt vooralsnog t/m 6 april. Iedereen die zich voor een of meerdere activiteiten had aangemeld is inmiddels geïnformeerd.

Wat kun je zelf doen? De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel:

Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Meer informatie vind je op de website van het RIVM. We houden je op de hoogte van eventuele veranderingen.