Klachtenregeling SafeWings (versie 2018)

SafeWings is een organisatie van en voor pleegouders gedragen door vrijwilligers. Vanuit onze idealen ondersteunen wij pleegouders en pleegkinderen. Daar waar mensen vanuit een ideaal samenwerken ontstaan vaak mooie dingen. Het kan natuurlijk voorkomen dat pleegouders en of vrijwilligers ontevreden zijn of zelfs een klacht hebben over de dienstverlening van SafeWings.

Het beste is om in gesprek te gaan met diegene waardoor de teleurstelling is ontstaan. Ons advies is om zelf het initiatief te nemen en het gesprek te openen. Komt u er samen echt niet uit dan kunt u onze voorzitter mailen, die neemt contact met u op, legt onze klachtenregeling uit en kan u naar onze vertrouwenspersoon verwijzen.

U mailt naar:
Marianne Kerremans
marianne.kerremans@safewings.nl