Kwaliteit

Pleegouder zijn en pleegouder blijven, dat is waar SafeWings voor staat. Wij zijn een organisatie van en voor pleegouders en bestaan uit (voormalig) pleegouders, vrijwilligers en een kleine betaalde staf. Kwaliteit betekent voor SafeWings dat we doen wat we beloven en leren van wat we doen. Daarom werken we vanuit een gezamenlijke doelstelling, we definiƫren onze missie en werken deze uit in een beleidsplan. SafeWings maakt jaarlijks plannen voor het komende jaar en controleert of en hoe de gestelde doelen behaald worden. Hiervoor is een planning & control cyclus beschreven.
Centraal staat voor SafeWings de afstemming met pleegouders, pleegkinderen, zorgaanbieders, gemeenten en pleegnetwerkorganisaties. SafeWings stemt haar activiteiten af op de vraag van de pleegouders en organiseert alleen activiteiten die niet al door pleegzorgorganisaties of anderen worden aangeboden. Regelmatig vragen wij aan de pleegouders waar behoefte aan is, dit doen we zowel informeel als gestructureerd. Na activiteiten vragen we pleegouders naar hun ervaringen. Er is een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon. Vanzelfsprekend beschikken de medewerkers, vrijwilligers en betaalde medewerkers van SafeWings over een VOG. Kwaliteit is ook gekoppeld aan een transparant financieel beleid. SafeWings voldoet op dit punt aan alle wettelijk gestelde eisen.

SafeWings heeft een aantal onderwerpen verder beschreven. Dit zijn:

  • Pedagogische visie
  • Omgaan met calamiteiten
  • Klachtenprocedure
  • Taak-functieomschrijvingen met kwalificaties, ook voor vrijwilligers
  • Organisatie inrichting en verantwoordelijkheden
  • Financieel beheer
  • Vrijwilligersbeleid