Missie

Om onze missie uit te leggen gebruiken we bij SafeWings vaak de volgende metafoor:
Het pleegkind staat altijd centraal in de zorg, in het licht. En de pleegouders zorgen er voor dat het pleegkind in het licht kan blijven staan. Zij zijn als het ware de zaklantaarn die op het kind schijnt. Maar om het licht te laten schijnen is energie nodig, een batterij. En als de batterij leeg raakt dan kan het licht niet meer schijnen. SafeWings heeft als doel om de batterij van de pleegouders op te laten laden en ook opgeladen te houden. Doordat de pleegouder de nodige energie heeft kan het pleegkind in het licht blijven staan.

De kernwaarden van SafeWings zijn:
Kracht: pleegouders krachtiger maken
Evenwicht: juiste balans tussen pleegouders en hun persoonlijke ontwikkeling
Relatie: pleeggezinnen in contact brengen met andere pleeggezinnen
Netwerk: leren samenwerken in eigen netwerken en met andere pleegouders