Na FellowWings: de FollowWings avonden!

Ondertussen zijn de eerste FellowWings avonden achter de rug.  Pleegouders waren zeer enthousiast.  Al na de eerste ontmoeting ontstond de vraag of er een vervolg kon komen op de FellowWings avond.  Wat jij als pleegouder vraagt, daar gaat SafeWings voor!!!

Vanaf nu zullen er ook FollowWings avonden gaan plaatsvinden.  Tijdens deze avonden zullen we doorgaan op wat tijdens de FellowWings avond besproken en opgebouwd is.

We zullen voornamelijk gaan werken rond thema’s die door jou tijdens de Fellow- en of eerdere FollowWings avonden zijn aangedragen. We zullen luisteren naar elkaars verhaal, elkaars ervaringen en kijken naar hoe we elkaar het best kunnen ondersteunen. De ene keer geef je steun en de andere keer krijg je zelf steun. Natuurlijk zorgen we er voor dat we in een prettige omgeving elkaar gaan ontmoeten.

Je kunt de agenda raadplegen en je via het aanmeldingsformulier op de website opgeven.

Archief