Het ontstaan van SafeWings

SafeWings is ontstaan omdat wij onze gezamenlijke dromen wilden omzetten in daden. Wij, dat zijn Fred, Tineke, Ronald en Marianne. Wij zijn jarenlang actief (geweest) als pleeggezin in de regio Zuid-Holland. We hebben elkaar leren kennen toen Fred en Tineke een crisisopvang van 2 meisjes deden die later doorgestroomd zijn naar het gezin van Ronald en Marianne. Sindsdien hebben we contact gehouden. Er groeide er een vertrouwensband.

We wisselden ervaringen, zorgen, plezier en kennis. Vooral ook de kwetsbare situaties die gepaard gaan met pleegzorg konden we bij elkaar kwijt. Vertrouwen en vriendschap waren het gevolg.

Toen Marianne en Ronald in verwachting waren van hun derde kindje hadden ze behoefte aan regelmatige opvang van hun pleegkinderen, maar konden opeens niet meer op de biologische familie rekenen. Eén keer per maand gingen de meisjes naar Fred en Tineke. Later vingen zij de pleegdochter van Fred en Tineke op als dit nodig was. Zo ontstond er een uitwisseling die het mogelijk maakte om één keer per maand een weekend samen door te brengen als echtpaar, al dan niet met de biologische kinderen. En bovendien was deze uitwisseling ook goed voor de pleegkinderen.

De kinderen genoten van de regelmatige activiteiten en logeerpartijtjes. Gaandeweg merkten we hoe onze gezinnen met elkaar verbonden werden door elkaars zorgen en blijdschap te delen. We realiseerden ons steeds meer dat wat in stilte tussen ons groeit uniek is en als we er in onze omgeving over spraken (en spreken), steeds meer pleegouders geïnteresseerd raakten.

Al onze ideeën en ervaringen hebben we tijdens een weekendje op de Veluwe naast elkaar gelegd. Door te kijken naar wat we al met elkaar opgebouwd hebben ontstonden allerlei dromen en wilden we gaan bouwen aan iets unieks. Zo kwamen we op de gedachte dat we (aanvullend op de pleegzorgprojecten die er al zijn) diensten willen aanbieden waarin het pleeggezin centraal staat. Waar is er voor hen nog extra aandacht en aanvulling nodig.

Met de oprichting van de Stichting SafeWings begin 2013 werd onze droom realiteit. Een droom die er toe geleid heeft dat honderden pleegouders en pleegkinderen van activiteiten van SafeWings gebruik hebben gemaakt en dat nog steeds doen.