Projecten

SafeWings werkt regelmatig op projectbasis samen met pleegzorgorganisaties of gemeentes om pleeggezinnen extra te ondersteunen, in het zonnetje te zetten of verder te helpen. Soms zijn dit kortdurende projecten zoals het organiseren van een activiteit voor de Week van de Pleegzorg. Maar vaak gaat het om langer lopende projecten zoals onze nieuwste opdracht, waarover je hieronder meer kunt lezen.

Nieuwste project

Begin 2022 is het project ‘Pleeggezin ben je samen’ van start gegaan.  Dit project richt zich op het organiseren van activiteiten voor eigen kinderen van pleegouders. De pleegzorgorganisaties Horizon en Enver, en de netwerkorganisatie SafeWings werken samen aan dit project. Een project dat mogelijk wordt gemaakt door de steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Voor meer informatie, klik hier