Projecten

SafeWings werkt regelmatig op projectbasis samen met pleegzorgorganisaties of gemeentes om pleeggezinnen extra te ondersteunen, in het zonnetje te zetten of verder te helpen. Soms zijn dit kortdurende projecten zoals het organiseren van een activiteit voor de Week van de Pleegzorg. Maar vaak gaat het om langer lopende projecten zoals onze nieuwste opdracht, waarover je hieronder meer kunt lezen.

Nieuwste project

Voor 2020-2021 staat er een mooi project op de planning dat mogelijk wordt gemaakt door de steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Dit project richt zich op het organiseren van activiteiten voor eigen kinderen van pleegouders en krijgt de naam: ‘Pleeggezin ben je samen’. SafeWings werkt hiervoor samen met Horizon en Enver. In oktober 2020 is de projectgroep van start gegaan met de ontwikkelfase. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.