Samen meer pleeggezin

Niet zomaar een zin waarmee wij ons presenteren. Maar het zegt precies waar het om gaat in onze stichting: Pleeggezinnen gaan meer voor elkaar betekenen door de diensten die we vanuit SafeWings aanbieden. Diensten die zich ontwikkelen vanuit ideeën van de pleegouder, vanuit de dagelijkse praktijk van die pleegouders en hun gezinnen. De zorgen die ze hebben. De oplossingen die ze zien maar niet alléén kunnen realiseren. SafeWings biedt niet alleen het podium waar iedereen gedachten kan uitwisselen, maar pakt de ideeën ook op. Met een team van ervaringsdeskundigen kijken we wat mogelijk is. Soms met een originele aanpak, soms direct in het verlengde van bestaande en bewezen methodieken binnen de zorg. Maar altijd met de intentie precies dat aan te bieden wat nodig is.

Kenmerkend voor ons en de stappen die wij nemen: geleidelijkheid, creativiteit, borging, beheersing en verbreding:

  • Geleidelijkheid: Een initiatief moet groeien. We nemen de tijd die nodig is om van een idee een dienst te maken.
  • Creativiteit: Wij ontwikkelen en ondersteunen diensten die nog niet bestaan op de pleegzorgmarkt. Via eigen ideeën van de kerngroep (zie bij Organisatie) en gebruik makend van het netwerk wordt een ‘denktank’ gecreëerd. Deze denktank moet genoeg slagvaardigheid en kracht hebben om per jaar een aantal nieuwe diensten te ontwikkelen en te realiseren.
  • Borging: SafeWings stort zich niet in wilde avonturen. Het gaat hier om mensen. Pleegkinderen, pleegouders, vrijwilligers, belanghebbenden: iedereen moet het gevoel hebben dat de bijdrage van SafeWings ook stand houdt. Samenwerking met elkaar en met instanties is een basisvoorwaarde. In een veilige omgeving waarin iedereen voor zijn resultaat staat.
  • Beheersing: Aan de hand van rapportages en reflectie kijken we steeds naar de toegevoegde waarde van de activiteiten en de manier waarop de diensten zich ontwikkelen. We bouwen een kennisdatabank die voor iedereen toegankelijk is en die bijdraagt aan de doelstellingen van SafeWings.
  • Verbreding: Wij hebben de ambitie om uit te groeien naar een organisatie die binnen de Nederlandse samenleving op het gebied van pleegzorg een vaste plaats krijgt. Dit betekent dat bij de initiatieven ook gelet wordt op de mogelijkheden om deze meermalig in te zetten.

Kenmerkend voor onze diensten is dat we ze kleinschalig ontwikkelen met een aantal direct betrokken gezinnen. We kijken naar de resultaten en hoe deze bijdragen aan wat we willen bereiken. En als we met elkaar zien dat dit werkt gaan we het initiatief verbreden. We zoeken er mensen bij en vragen mensen zelf dit verder te organiseren. Met daarbij altijd het gevoel dat ze onder onze ‘vleugels’ net dat stukje extra kunnen bereiken voor elkaar, voor de pleegkinderen, voor de naaste omgeving, dat anders niet mogelijk zou zijn geweest.

SafeWings heeft geen eindstation voor ogen. In een snel veranderende wereld moeten we steeds op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. SafeWings heeft bewust gekozen voor een kernorganisatie van mensen die slagvaardig diensten kunnen ontwikkelen en onderhouden, zo breed als noodzakelijk en mogelijk is. We beginnen in Zuid-Holland, maar we willen er zijn voor alle pleeggezinnen in Nederland. Met u, voor u, door u.