Samenwerking met Horizon gaat verder!

SafeWings als initiatief van en voor pleegouders is blij dat de Zuid-Hollandse pleegzorginstelling Horizon ons gedachtegoed ondersteunt! Vanuit deze goede samenwerking heeft Horizon half februari aan al haar pleeggezinnen de nieuwe folder van SafeWings gestuurd. Dit houdt in dat er ongeveer 900 pleeggezinnen kennis kunnen nemen van de initiatieven van SafeWings. Wij hopen dat dit leidt tot een groot aantal nieuwe aanmeldingen. Samen meer pleeggezin, met onze vrijwilligers en elkaar, zijn we er voor u!

Download onze nieuwe folder [klik hier].

Archief