Trainingen voor pleegouders

Workshop Verbindende Communicatie

Trainer: Ben Hoogenboom
(twee dagdelen van 10:00 – 14:00 uur)

Deze workshop reikt praktische ideeën aan om beter met elkaar te communiceren.
Hoe communiceer jij met anderen? Hoe blijf je zelf in balans tijdens een moeilijk gesprek?
De manier waarop we communiceren is –meestal onbedoeld – doorspekt met uitdrukkingen die nodeloos oordelend zijn. Deze workshop laat zien dat het ook anders kan: helder, direct en met respect voor beide partijen. De training bestaat uit korte oefeningen en uitwisselingen met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De werkmethode is gebaseerd op het model van Marshal Rosenberg.

Op de tweede dag van deze workshop gaan we verder in op verdiepende communicatie met
pleegkinderen, maar ook met de mensen om je heen.
Zo gaan we onderzoeken waar je grenzen liggen en hoe je jouw grenzen kunt versterken.
Kun je ook NEE zeggen als je NEE bedoelt?
Aan de hand van praktische oefeningen, kijken we met humor naar de verschillende
communicatiestijlen. Welke stijl hanteer jij meestal en hoe kan het beter?

Workshop Omgaan met tijd

Trainer: Ben Hoogenboom
(Een dagdeel van 10.00 – 14.00 uur)

Heb je nog wel tijd voor jezelf? In deze drukke tijd heb je soms het gevoel teveel geleefd te worden en kom je niet meer toe aan ruimte voor jezelf. Neem het leven weer in eigen hand en creëer ruimte voor jezelf. Bewaak je (tijd)grenzen en versterk je zelfvertrouwen. Geef tijd en ruimte aan wie jij bent. Deze leergang is bedoeld voor mensen die (met humor) willen kijken naar hun drukke leven en kritisch willen kijken naar hun lifestyle en in balans willen zijn met zichzelf en met hun drukke leven.

Over de trainer:

De workshops Workshop Verbindende Communicatie en Workshop Omgaan met tijd worden geven door Ben Hoogenboom (schrijver en trainer) Ben Hoogenboom heeft als bedrijfskundige een ruime organisatie ervaring. Gedurende zijn loopbaan ontwikkelde hij zijn passie voor gnostiek, bewustzijnsontwikkeling en de Oosterse levenshouding. In 1997 richtte hij de school voor Intuïtieve Management Coaching (IMC Mensontwikkeling) op en gebruikte als eerste Oosterse waarden en energiewerk binnen beroepsopleidingen voor coaching en leiderschap.
Tot 2015 was hij directeur bij IMC Mensontwikkeling. Sinds 2015 geeft hij trainingen voor leiderschap en zingeving bij ZenCenter voor groepen, waarin persoonlijke groei en bewustwording centraal staat.

 

 


Workshop ‘zeggen wat je bedoelt’

Laat het water niet over je schoenen lopen.
Trainer: Rob Overgaauw

Inleiding

Als je kiest voor pleegouderschap weet je lang niet altijd wat je te wachten staat. Je bedoelingen zijn goed, je hart staat open en je bereidheid om te helpen is nobel. Maar toch heeft deze medaille ook een andere kant. In de praktijk blijkt namelijk dat onverwachte ontwikkelingen soms klein beginnen maar al snel tot grote problemen kunnen leiden. En of je het nu wel of niet zag aankomen: er wordt als pleegouders iets van je verwacht, zoals: een oordeel kunnen vellen, standpunten innemen, keuzes maken, hulp inschakelen, acties nemen, oplossingen bewerkstelligen.

Maar ja…dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Waar gaat deze training bij helpen?

Niet iedere pleegouder heeft het vermogen om op de juiste manier om te gaan met problemen. Zeker niet als deze al snel boven het hoofd groeien en niet tot de routines behoren. De wil is er maar soms ontbreekt het gewoon aan het kunnen of aan de emotionele slagkracht. Het water loopt over je schoenen of staat soms al tot aan je lippen. De vraag is: hoever laat jij het komen? Wat ga je dan doen? En ben je überhaupt goed in staat om het probleem onder woorden te brengen, oftewel: kun je goed zeggen wat je bedoelt?

Deze training is er op gericht om jou als pleegouder op dit punt te helpen. Het leert je op tijd te laten inzien wanneer problemen over ‘normale’ grenzen heen gaan en wanneer er zich afbreukrisico’s kunnen voordoen die je niet meer in de hand hebt. Dat kan zijn op gebied van gezondheid, welzijn, veiligheid, juridisch, financieel, verwikkelingen met instanties en meer. Soms weet je het nog niet als de eerste verschijnselen zich aandienen, maar één ding staat vast: als je niet tijdig ingrijpt kan het behoorlijk uit de hand gaan lopen.

Maar ook als je er al midden inzit. Je bent misschien nu al overrompeld door issues die je leven echt zwaar maken. Ook dan biedt deze training uitkomst. Je leert toewerken naar een situatie die weer tot gezonde perspectieven leidt. Bovenal ga je leren hoe je het beestje bij zijn naam noemt en glashelder maken waarom jij dit als probleem ervaart. Dat is vaak het begin van de oplossing, omdat anderen je dan beter begrijpen.

Wat houd je aan deze training over?

De training bestaat uit twee opvolgende dagdelen en is interactief en vooral praktisch. De theoretisch modellen die worden behandeld zijn gemakkelijk te vertalen naar de praktijk. De training gaat dieper in op situaties uit de dagelijkse praktijk. Deelnemers zullen naar onze vaste overtuiging ook van elkaar leren. We noemen enkele punten die je mag verwachten van deze training:

  • Je leert tijdig signalen te herkennen in situaties die tot een groter probleem kunnen leiden.
  • Je leert inzien waar jouw invloed begint en waar het ophoudt.
  • Je leert een probleem te pitchen, dat wil zeggen heel concreet onder woorden te brengen wat het probleem is en waarom het een probleem is.
  • Je leert je probleem te adresseren bij de juiste personen en instantie(s) om daar vervolgens een hulpvraag te formuleren en draagvlak te vergroten.
  • Je leert hoe je de voortgang van een probleemaanpak volgt en borgt.
  • Je leert emoties en rationele aspecten goed van elkaar te scheiden.
  • Je leert inzien welke issue(s) bij jou horen en welke bij een ander. ‘shit op eigen erf’.
  • Je leert van de kwesties van mede cursisten. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
  • Je netwerk wordt op een prettige manier uitgebreid.