Wie zijn wij

Samen meer pleeggezin. Niet zomaar een zin waarmee wij ons presenteren. Want het zegt precies waar het bij SafeWings om gaat: pleeggezinnen gaan meer voor elkaar betekenen door de diensten die we vanuit onze stichting aanbieden. Diensten die zich ontwikkelen vanuit ideeën en de dagelijkse praktijk van pleegouders en hun gezinnen. Vanuit de zorgen die zij hebben. Het zijn de oplossingen die pleegouders zien, maar niet altijd alleen kunnen realiseren. Met een team van ervaringsdeskundigen kijken we wat er mogelijk is. Soms met een originele aanpak, soms direct in het verlengde van bestaande en bewezen methodieken binnen de zorg. Maar altijd met de intentie om precies dat aan te bieden wat nodig is.

Kenmerkend voor de diensten van SafeWings is dat we ze kleinschalig ontwikkelen met een aantal direct betrokken gezinnen. We kijken naar de resultaten en hoe deze bijdragen aan wat we willen bereiken. En als we met elkaar zien dat het werkt gaan we het initiatief verbreden. We zoeken er pleegouders of andere mensen bij en vragen hen dit zelf verder te organiseren. Met daarbij altijd het gevoel dat ze onder onze ‘vleugels’ net dat stukje extra kunnen bereiken voor elkaar, voor de pleegkinderen en voor de naaste omgeving.

SafeWings heeft geen eindstation voor ogen. In een snel veranderende wereld willen we steeds op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. We hebben bewust gekozen voor een organisatie van mensen die slagvaardig diensten kunnen ontwikkelen en onderhouden, zo breed als noodzakelijk en mogelijk is. SafeWings is begonnen in Zuid-Holland, maar wil er voor alle pleeggezinnen in Nederland zijn.